<

Členové


Ondřej Bazala

Ondřej Bazala

Původně jsem začal jako tanečník v dětském folklórním souboru Dolinečka, z kterého jsem postupně přešel přes seminář do dospělého Folklórního souboru písní a tanců Dolina. Zároveň jsem od 7 let navštěvoval ZUŠ v Uherském Hradišti, kde jsem se začal věnovat hře na housle u pana učitele Pavla Štulíra, u kterého jsem hrál i v cimbálové muzice nejprve na pozici 2. housle a později jako primáš. V letech 2008 a 2012 jsme právě s touto CM získali 1. místo v ústředním kole národní soutěže v souborové hře lidových nástrojů. V roce 2012 navíc ocenění Absolutní vítěz. V letech 2007 a 2008 jsem se zúčastnil interpretačních kurzů v Opočně u Mgr. Pavla Wallingera a Mgr. Davida Danela, kde jsem absolvoval výuku hry na housle. V roce 2013 jsem působil jako lektor na muzikantském workshopu mladých primášů v Močiaru na Slovensku. Od roku 2012 až 2016 jsem hrál v symfonickém orchestru Collegium musicum pedagogické fakulty MU v Brně. Původně v sekci primů, později jako koncertní mistr sekundů.

Kromě CM Bálešáci, ktéré jsem členem od roku 2012, jsem hrál také v CM SOSGSM a CM Púčik. V květnu 2016 jsem úspěšně absolvoval konkurz do VUS Ondráš na pozici 3. housle a od září 2016 jsem členem profesionální části tohoto souboru. Zárověň jsem od roku 2014 studentem Konzervatoře Brno ve tříde Mga. Jiřího Pospíchala.

plná velikost
Josef Vanda

Josef Vanda

V roce 1993 jsem začal navštěvovat pobočku ZUŠ Uherské Hradiště ve Starém Městě, kde jsem se začal učit hrát na zobcovou flétnu. V roce 1998 jsem pak přestoupil na hru na klarinet pod vedením Václava Ovčáčika, kde jsem absolvoval první cyklus, který jsem ukončil absolventským koncertem. Své studium na ZUŠ jsem zakončil v roce 2003. Od roku 2002 působím v dechové kapele „Staroměstská kapela“, kde působím stále. V CM Bálešáci hraji od roku 2009.

plná velikost
Alžběta Hartlová

Alžběta Hartlová

K hudbě mě přivedl můj otec a dědeček. Jelikož oba hráli na cimbál, bylo mi od mala jasné, že budu v tradici pokračovat. Na cimbál jsem začala hrát v devíti letech na ZUŠ v Uherském Hradišti pod vedením Zuzany Lapčíkové. U té jsem strávila šest let, a poté přestoupila k Magdaleně Múčkové. Druhý cyklus studia na ZUŠ jsem uzavřela pod taktovkou Petra Gablase. Během let mého působení na ZUŠ jsem hrála v CM ZUŠ pod vedením Pavla Štulíra a s CM Velehrad, kde jsem sbírala své první zkušenosti. Zúčastnila jsem se také různých soutěží - ať už s cimbálovou muzikou, nebo jako sólistka. Na dva roky jsem zavítala na konzervatoř do Brna, kde byl mým vedoucím Dalibor Štrunc. Koncem roku 2010 jsem se stala součástí CM Bálešáci.

plná velikost
Jan Matyáš

Jan Matyáš

Mé hudební začátky jsou spjaty s první třídou základní školy, kdy jsem začal navštěvovat houslové lekce na ZUŠ v Uherském Hradišti. Folklorem nepolíben jsem zůstal do roku 2004, kdy jsem se stal členem CM ZUŠ vedené panem učitelem Pavlem Štulírem. Ve stejné době mi Vavřa nabídl hraní ve stále se formující CM pod DFS Dolinečka, předchůdci CM Bálešáci. V roce 2008 jsme s CM ZUŠ získali 1. místo v ústředním kole národní soutěže v souborové hře lidových nástrojů. Příchodem na Gymnázium v UH jsem přidal do repertoáru CM GUH a na nějaký čas jsem také působil v CM Lintava.

Po přijetí na IES na FSV UK v Praze v roce 2011 jsem byl nucen folklórní radovánky omezit pouze na víkendy a CM Bálešáci. Od roku 2016 jsem přidal CM Cimbaba doprovázející FS Rosénka z Prahy.

Jsem rád, že muzika od roku 2004 vyplňuje značnou část mého volného času a vždy se rád vracím na víkend do Starého Města za muzikou a přáteli.

plná velikost
Lucie Friedlová

Lucie Friedlová

ZUŠ, obor hudební - hra na flétnu jsem zahájila ve 3. třídě ZŠ, absolvovala jsem 2 cykly. Pokračovala jsem hrou na klarinet, na čež mi ovšem nestačily plíce a tak jsem se vrátila zpět k flétně a přidala jsem samouku na sopraninku a altovku. Hru na flétnu jsem zúročila při zakládání muziky Dolinečky, která zprvu fungovala jako trio fléten, později se rozrostla do CM Bálešáci... Jsem vlastně poslední člen původní muziky. :-)

plná velikost
Martin Novák

Martin Novák

Já a můj vztah k hudbě je rozvíjen již od mých 4 let, kdy jsem hrál na zobcovou flétnu. Nemělo to dlouhé trvání a zjistil jsem, že dechař není úplně má parketa. Roku 2006 jsem začal navštěvovat hru na housle na ZUŠ v Uh. Hradišti pod vedením pana učitele Mgr. Marka Ovčáčíka. Zde jsem mimo jiné také působil ve smyčcovém orchestru, s kterým jsme se stali roku 2015 absolutními vítězi v krajském kole a následně v celostátním kole získali 2. místo. V oblasti folkloru se pohybuji od malička, kdy jsem působil v dětském folklorním souboru Dolinečka a v CM ZUŠ ve Starém Městě jako primáš, se kterou jsme získali roku 2015 2. místo v krajské soutěži. Hra v cimbálové muzice mě též provázela na Základní škole a na Gymnáziu ve Starém Městě. V roce 2015 jsem se stal absolventem ZUŠ a následně roku 2016 začal hrát v CM Bálešáci na pozici třetího houslisty.

plná velikost
Martin Buček

Martin Buček

Jelikož pocházím z rodiny muzikantů, tak jsem se s hudbou a foklórem setkával od narození. První housle jsem dostal k pátým narozeninám na které jsem doma vrzal dva roky do roku 1997, kdy jsem začal navštěvovat ZUŠ u pana Ovčačíka. Asi po čtyřech letech jsem k tomu přidal ještě soubor u paní učitelky Stránské. Hraní na housle jsem ukončil absolventsým koncertem a následně nastoupil na houslovou kontru k panu učiteli Štulírovi kde jsem působil asi jeden rok. Dále jsem na střední škole začal navštěvovat CM Průmyslovjan s primášem Mgr. Šupkou a od roku 2011 jsem se stal členem CM Bálešáci kde jsem ze začátku kontroval na housle a asi po roce jsem přešel na violu a na ni hraji do dnes. Ve volných chvílích si rád zahraju na kytaru, klavír či ukulele.

plná velikost
Mira Hlaváček

Mira Hlaváček

Jako 7letý jsem z vlastní iniciativy začal hrát na klavír na ZUŠ v Uherském Hradišti, pod vedením p. uč. Droščákové, přestože mi maminka říkala, že je to nástroj nepraktický, který nelze vzít k táboráku. Netrvalo dlouho (asi 4 roky) a objevil jsem u babičky na půdě housle. Stihl jsem se jim tedy pod vedením paní učitelky Stránské věnovat, tak akorát, abych v roce 2009 současně ukončil první cyklus houslí a druhý cyklus studia klavírního. K folklóru jsem se dostal až v půli střední školy. Za mého působení na ZUŠ jsem hrál krátce na violu v cimbálové muzice pod vedením pana Štulíra a současně v cimbálové muzice při Gymnáziu Uherské Hradiště pod vedením pana Rajmice. Do Bálešáků mě naverboval Jan Matyáš a Ondřej Bazala, s tím, že si „občas půjdem spolu zahrát nějakou tu folklorní písničku do zkušebny.“ A tak jsem v roce 2009 začal jako kontráš a hned v roce 2011 přešel na kontrabas, což mi vydrželo dodnes. Mým dalším velkým koníčkem je kytara, které se věnuji od 15 let – proti té již maminka námitek neměla.

plná velikost
Adam Buček

Adam Buček

Svoji kariéru hudebníka jsem započal v 7 letech u pana učitele Mgr. Marka Ovčačíka a pod jeho vedením jsem hrál 4 roky. Během prvních 3 let jsem se stihl naučit tolik, abych mohl začít chodit ve 4. ročníku do orchestru. Pátý a šestý rok si mě vzal na starosti pan učitel Mgr. František Hrubý, který se mnou a dalšími třemi spolužačkami založil kvarteto. Za rok jeho trvání jsme vyhrávali různé soutěže a jednou se i probojovali do krajského kola. Poslední rok jsem strávil s paní učitelkou Mgr. Drahomírou Stránskou, u níž jsem chodil 2 roky do orchestru. Paní učitelka dokázala nemožné a s pevnými nervy mě dovedla až k samému konci mého úspěšně završeného prvního cyklu hry na housle. Naše rodina byla vždycky folklórně založená, ale mé první hráčské zážitky vznikly na základní škole a to ve školní CM pod vedením dvojce učitelů pana Mgr. Drgáče a pana Mgr. Pavely. Dále pokračovala CM Průmyslovjan pod vedením pana Mgr. Šupky na střední škole. Toto všechno mě dovedlo až k mé současné CM Bálešáci, při které jsem ještě vypomáhal CM na Gymnáziu ve Starém Městě.

plná velikost
Tomáš Vavřík

Tomáš Vavřík

Na housle jsem začal hrát v roce 1996 u pana učitele Marka Ovčačíka na ZUŠ ve Starém Městě. Druhý cyklus jsem absolvoval v roce 2007 pod vedením pana učitele Františka Hrubého. Od roku 2015 chodím příežitostně na konzultace k Jiřímu Políchalovi, který je profesorem na brněnské konzervatoři. Během svého studia hry na housle jsem získal druhé místo v krajské soutěži ve hře na housle v sólovém přednesu a několik ocenění s orchestrem ZUŠ Uherské Hradiště. Začínal jsem jako druhý houslista v cimbálové muzice, která doprovázela dětský soubor Dolinečka. Od roku 2007 hraji na postu primáše Cimbálové muziky Bálešáci, která doprovází SPT Dolina, Staroměstské Mládence a Repetilky.

plná velikost